Saturday, January 15, 2011

saya mestilah hidup untuk islam

bismillahi walhamdulillah..

sedikit perkongsian dari liqo' mentor pada hari isnin yang lepas.liqo' atau usrah atau smart circle untuk menguatkan hati-hati para mentor disertakan dengan qiam.tujuan ianya diadakan adalah untuk mentarbiah para mentor supaya tidak mengabaikan tarbiah diri sendiri sebelum mengtarbiah mentee.


dalam dunia ni ada 3 jenis manusia:
 • orang yang hidup semata-mata untuk dunia: orang kafir 
Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan"(al-an'am:29)


[467]. Maksudnya: jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengatakan demikian.

 • orang yang sesat antara dunia & akhirat: orang munafiq 
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka (muhammad:12)
 • orang yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat: orang mukmin
Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (al-an'am:32)
[468]. Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. Janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.
beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok
bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan mati 1000 tahun lagi...

sifat orang yang hidup untuk islam:
 1. berpegang teguh untuk islam secara praktikal
 2. mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan kebaikan/maslahat untuk islam
 3. merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah 
 4. beriltizam dengan amal-amal islam, bekerjasama dengan orang yang beramal untuk islam
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (al-maaidah:54)

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.(ali-imran:139)

ciri-ciri prinsip gerakan islam:
 1. gerakan bersifat rabbani (ketuhanan)
 2. gerakan tersendiri (dalaman) ikatan
 3. gerakan yang membawa kemajuan, peningkatan dalam berfikir,perasaan, dan akhlak
 4. gerakan yang syumul
 5. menjauhi khilaf dalam masalah fekah (berlapang dada)

islam is the way of life~

No comments: