Friday, December 28, 2007

--Fadhilat Menuntut Ilmu--

1-surah ali-imran ayat 18:

Allah menyatakan bahawa tiada tuhan yg selain Dia;(demikian pula) para malaikat dan org yg menuntut ilmu yg menegakkan keadilan;tiada tuhan selain Dia,Yang Mahaperkasa,Mahabijaksana.

Allah memuliakan org yg menuntut ilmu pada tangga ke-3.yg pertama adalah Allah.yg kedua adalah malaikat.

2-surah al-mujadalah 11:

wahai org2 yg beriman!apabila dikatakan kepadamu, "berilah kelapangan di dalam majlis2,"maka lapangkanlah,nescaya akan memberi kelapangan utkmu.dan apabila dikatakan,"berdirilah kamu,"maka berdirilah,nescaya Allah akan mengangkat (darjat) org2 yg beriman antara kamu dan org2 yg diberi ilmu beberapa darjat.dan Allah Mahateliti apa yg kamu kerjakan.

No comments: